Fjernvarme og fjernvarmeinstallationer

​Vi arbejder med alt inden for installation af fjernvarme.

Fjernvarme er en billig og miljøvenlig opvarmningsform. Som udgangspunkt er fjernvarme er baseret på en samproduktion af elektricitet og varme, dvs. brændslet udnyttes mest muligt og giver minimal udledning af forurenende røggasser. 


I løbet af ca. 5 år, har en fjernvarmeinstallation tjent sig selv hjem (med de aktuelle oliepriser), og set i relation til anlæggets normale levetid på 25 år er der penge at spare ved at anvende fjernvarme. Generelt er fjernvarme en billig varmeløsning, set i forhold til f.eks. opvarmning med olie.​

Fjernvarme - godt for miljøet​

Fjernvarmeopvarmning er en gevinst for miljøet. 

Varmeproduktionen foregår centralt, og udledningen af røggasser sker kun fra ét sted, i modsætning til individuelle oliefyr, hvor hver ejendom bidrager til luftforurening.

I den private bolig bliver der også bedre miljø med fjernvarme, idet fjernvarmeanlægget fylder mindre end f.eks et oliefyr. Det støjer ikke, og det giver ingen lugtgener.

Spørg Moseby Smedie & VVS om fjernvarme - vi kan give dig svar på alt vedr. fjernvarmeløsninger​

​Kontakt os allerede i dag for et godt tilbud

Vi kan fanges på 54 44 40 07 og på vores mail info@moseby-smedie.dk

Moseby Smedie & VVS

Hesnæsvej 33, 4871 Horbelev

Spørgsmål til vores ydelser?

Telefon: 54 44 40 07

E-mail: info@moseby-smedie.dk

OBS:

Når du sender en mail til os for et tilbud, så husk at skrive i hvilke postnummer du bor i.